Historia

Sata vuotta yhteiskunnan sillanrakentajana

Setlementtiliikkeen historia on valistuneiden kansalaisten sekä vuorovaikutteisen sivistys- ja sosiaalisen työn historiaa. Liike syntyi Englannissa 1800-luvun lopussa, kun yliopistojen opiskelijat heräsivät teollistuneen yhteiskunnan lieveilmiöihin – slummiutumiseen, kurjistumiseen ja syrjäytymiseen. He perustivat Lontoon köyhien kortteleihin kansalaiskeskuksia, setlementtejä, joissa tarjottiin rohkaisua, koulutusta ja tukea sosiaalisten ongelmien kanssa kamppaileville. Työn lähtökohtana oli, ja on edelleen, luottamus ihmisten ja yhteisöiden omaan kykyyn ratkaista ongelmia.


Ensimmäinen setlementti, Toynbee Hall, perustettiin vuonna 1884 ja se sijaitsee edelleen Lontoon East Endissä. Sen jälkeen setlementtejä alkoi syntyä kaikkialle, sillä setlementti-idea levisi nopeasti Englannissa, USA:ssa, Kanadassa ja kaikkialla Euroopan maissa. Myös Kaukoitään, Japaniin ja Lähi-itään, Libanoniin ja Palestiinaan perustettiin setlementtejä 1900-luvun alkupuoliskolla. Vuonna 1926 perustettiin Kansainvälinen Setlementtiliitto, International Federation of Settlements and Neighbourhood Houses (IFS).

Suomeen setlementtiliike rantautui ensi kerran jo 1890-luvulla, kun Alli Trygg-Helenius perusti Helsingin Kallioon Kansankodin. Toinen uranuurtaja oli Sigfrid Sirenius, joka sai setlementtikipinän toimiessaan Lontoossa merimiespappina 1900-luvun alussa. Pysyvästi liike asettui meille sisällissodan jälkikuohuissa 1918, jolloin päivänvalon näki Teollisuusseutujen Evankelioimisseura, myöhemmin nimeltään Suomen Setlementtiliitto.


Ensimmäinen Lontoon-mallin mukainen setlementtitalo, Kalliola, perustettiin Helsingin Kallioon. Seuraavina vuosina työkeskuksia, setlementtejä, perustettiin mm. Viipuriin, Tampereelle, Kemiin ja Rovaniemelle. Työmuotoina olivat nuorisotyö, lastentarhat ja eri kansalaisryhmiä yhdistämään tarkoitetut luento- ja keskustelutilaisuudet.

Suomalaisen setlementtityön perustana on aina ollut sillan rakentaminen eri ryhmittymien välille. Arkinen työ on ihmisten kohtaamista ruohonjuuritasolla, yhtä paljon oppimista kuin opettamista, saamista kuin antamistakin.


”Antakaa itsenne, ei rahojanne”, kutsuttiin ihmisiä mukaan toimintaan sata vuotta sitten. Sama kutsu on voimassa yhä, sillä hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen ja sosiaalisesti kestävä kehitys vaativat yhä kaikkien kansalaisten yhteistyötä.


Setlementtiliike on yhteiskunnallinen kansalaisliike, jonka tavoitteena on alusta asti ollut pyrkimys edistää ihmisten välistä vuoropuhelua ja etsiä yhteiskunnallista konsensusta. Tähän me sitoudumme edelleen. Talouden kiristyessä ja sosiaalisten erojen kasvaessa lisääntyy paine elämää kannattelevien voimien yhdistämiselle.


Lähde: Suomen Setlementtiliitto