Mikkelin Setlementti ry

Mikkelin Setlementti ry on Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistys ja samalla olemme osa kansainvälistä setlementtiliikettä. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Ovemme ovat avoinna kaikille.Yhdistys on aloittanut toimintansa Mikkelissä vuonna 1999.

Mitä on setlementtityö?

Setlementtityön perustana on usko yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen. Elämän koko kirjon kattavassa setlementtityössä toteutamme käytännössä tasavertaisuuden ja yhteisöllisyyden ihanteita. Setlementtityö luo mahdollisuuksia selviytymiseen, eheytymiseen ja virkistymiseen kaikille, kaikkein nuorimmasta kaikkein vanhimpaan.

Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinä ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

Setlementtityö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta toimintaa ja sen perustana on usko yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen.

Toimintaamme ohjaavat Suomen Setlementtiliiton arvot, jotka ovat:

 • Rohkeus ja luottamus
 • Paikallisuus ja yhteisöllisyys
 • Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus

Työssämme keskeisiä toimintaperiaatteita ovat:

 • kunnioittava kohtaaminen
 • luottamuksellisuus
 • vapaaehtoisuus
 • kumppanuus
 • ratkaisukeskeisyys
 • jatkuva oppiminen ja kehittyminen
 • usko ystävyyden mahdollisuuteen yli rajojen

Järjestämme monipuolista harrastustoimintaa, joka perustuu asiakkaidemme esittämiin toiveisiin.

Ohjelmiin sisältyy mm.:

 • monipuolisia liikuntaryhmiä
 • kieliryhmiä mm. englanti, ruotsi, espanja ja italia
 • asiantuntijaluentoja
 • käsityökahvilat
 • pelejä
 • nojatuolimatkoja
 • retkiä
 • älylaitteiden käytön yksilöohjaus

Toimintaamme kuuluu myös kirjastorinki.
Lisätietoja kirjastoringistä tästä.

Toimintamme tavoitteet ovat:

 • edistää ja/tai ylläpitää yhteisölliseen toimintaan osallistuvien ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä
 • ikäihmisten yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusten ennaltaehkäiseminen vertaistoimintojen avulla
 • vahvistaa ikäihmisten mahdollisuutta vaikuttaa heitä koskeviin asioihin

Toiminnan rahoitus:

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla.

alt=""