Ikädigi-hanke 2023-2025

Ikädigi-hanke tukee ikääntyviä digilaitteiden ja palveluiden käytössä Mikkelin, Mäntyharjun ja Kangasniemen alueella. Hanketta rahoittaa Stea (Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus). Toimintamuotoina hankkeessa ovat yksilö- ja ryhmäohjaukset sekä koulutukset.

Tavoitteet 

  • Lisätä alueen ikäihmisten osaamista älylaitteiden ja tietokoneen käytössä.
  • Ikäihmisten medialukutaitojen kehittyminen.
  • Rohkaista ikäihmisiä käyttämään digitaalisia palveluita.

Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa. Yhteistyötä tehdään alueen muiden toimijoiden kanssa.